მთავარი ბიზნესის განვითარება მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა

 

მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

 

პროგრამა გულისხმობს საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით.

 

 

 

 

  • ახალი ბიზნესი
  • არსებული ბიზნესი

დაფინანსების მიღებამდე მონაწილემ აუცილებელია გაიაროს რამდენიმე ეტაპი:

  • ონლაინ აპლიკაციის შევსება: http://qartuli.ge/
  • ბიზნესიდეების კონკურსი: მოხდება საუკეთესო ბიზნეს იდეების ავტორების გამოვლენა და მათი დატრენინგება ბიზნესგეგმების წერაში
  • ბიზნესგეგმის წერის ტრენინგი: საუკეთესო ბიზნესიდეების ავტორებს ჩაუტარდებათ ბიზნესგეგმის წერის ტრენინგი
  • ბიზნესგეგმების კონკურსი: მომზადებული ბიზნესგეგმების კონკურსის შედეგად გამოვლენილი გამარჯვებული მონაწილეები მიიღებენ პროგრამით გათვალისწინებულ თანადაფინანსებას

რუკა

ონლაინ ჩატი
×